สินค้าประเภทข้าว

  • Jasmine Rice (Thai Hommali Rice)
  • Fragrant Rice (Pathumthani Rice)
  • White Rice
  • Broken Rice

สินค้าประเภทอื่นๆ

  • รำละเอียด Rice Bran
  • รำหยาบ Rough Rice Bran
  • แกลบ Paddy Husk
  • ขี้เถ้าแกลบ (ดำ) Paddy Husk Ash

บริการ OEM & Package Design

สำหรับลูกค้าที่มีสินค้ายี่ห้อตนเองอยู่แล้ว หรือ ต้องการทดลองสร้างยี่ห้อของตัวเอง ทางโรงสีจิ้งเฮงล้งมีบริการบรรจุสินค้าทุกชนิดลงในบรรจุภัณฑ์ยี่ห้อของลูกค้าเองได้

 

บริการจัดส่งสินค้าเพื่อใช้ในงานต่างๆ

ไม่ว่าจะเป็นการ ส่งข้าวเพื่อบริจาคให้ผู้ประสพภัยหรือหน่วยงานต่างๆ ส่งข้าวเพื่อทำบุญตามวัดต่างๆ ส่งข้าวเพื่อใช้แจกในงานสำคัญต่างๆ ทางโรงสีจิ้งเฮงล้งมีบริการจัดส่งสินค้าให้ถึงที่ โดยลูกค้าสามารถโทรศัพท์เพื่อสอบถามรายละเอียด และราคาได้ตลอดเวลา

148619787687514861978785021486197880234

แกลบ                                                                                           ขี้เถ้าแกลบ                                                                            รำหยาบ