โรงสีจิ้งเฮงล้ง หรือ JHL Ricemill ตั้งอยู่ใน หมู่กงลาด ตำบลห้วยด้วน อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ผู้คนในบริเวณใกล้เคียงจึงเรียกติดปากตามชื่อหมู่บ้านว่า “โรงสีกงลาด”

 

โรงสีจิ้งเฮงล้ง ได้เริ่มดำเนินกิจการโรงสีข้าวมามากกว่า 50 ปี โดยแรกเริ่มนั้นโรงสีจิ้งเฮงล้งเป็นโรงสีข้าวขนาดเล็กที่มีมีกำลังการผลิตเพียง 4 ตันต่อ 24 ชั่วโมง ซึ่งเป็นเพียงโรงสีที่รับจ้างสีข้าวเปลือกให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียง โดยได้รับค่าจ้างเป็นรำและแกลบเพื่อนำไปใช้เลี้ยงสัตว์

 

ภายหลังต่อมาโรงสีจิ้งเฮงล้งได้มีการขยายกำลังการผลิต และเพิ่มมาตรฐานการผลิตเรื่อยมา จากการที่รับจ้างสีข้าวให้เกษตรกร ก็ได้เปลี่ยนมาเป็นการซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรทั้งในพื้นที่ใกล้เคียงและจากต่างจังหวัด มาสีและขายส่ง/ขายปลีก ให้แก่ลูกค้า

 

จนมาถึงในยุคปัจจุบันนี้โรงสีจิ้งเฮงล้งมีกำลังการผลิตอยู่ที่ 250 ตันต่อวัน ซึ่งจัดเป็นโรงสีข้าวขนาดกลาง ที่ใช้เครื่องจักรการผลิตที่ทันสมัย (โรงงานใหม่เริ่มดำเนินการผลิตในปี 2558 ) และมีมาตรฐานในการผลิตระดับนานาชาติ ผ่านมาตรฐาน GMP, Haccp, Halal

่jhlricemill factory

s__7806994

gmp_logo