04-03-18
ผลิตภัณฑ์ ขนาดน้ำหนัก
2 5 10 15 29 49 50
ข้าวหอมตราฟักทอง 0 140 0 400 0 1250 0
ข้าวเหลืองอ่อนตราฟักทอง 0 115 0 330 0 985 0
ข้าวขาวตราฟักทอง 0 85 0 235 0 680 0
ข้าวขาวขัดน้อย 0 75 0 190 0 545 0
ข้าวเลี้ยงไก่ 0 70 0 180 0 525 0
ข้าวท่อนใหญ่ (ซาห่อ) 30 75 0 190 0 545 0
ข้าวท่อน 28 70 0 180 0 525 0
ปลายข้าว 0 0 0 0 0 430 0
ข้าวท่อน B 24 60 170 480
ข้าวกล้อง หมด 0 80 0 215 0 610 0
ข้าวเปลือก 22 55 100 0 0 0 0
รำละเอียด 24 60 120 0 285 0 465
กระสอบ
รำหยาบ 110
แกลบ 65
ขี้เถ้า 65
ดอกหญ้า 170