03-10-18
ผลิตภัณฑ์ ขนาดน้ำหนัก
2 5 10 15 29 49 50
ข้าวหอมตราฟักทอง 0 120 0 335 0 1050 0
ข้าวเหลืองอ่อนตราฟักทอง 0 105 0 295 0 890 0
ข้าวขาวตราฟักทอง 0 80 0 235 0 690 0
ข้าวขาวขัดน้อย 0 75 0 195 0 555 0
ข้าวเลี้ยงไก่ 0 70 0 185 0 525 0
ข้าวท่อนใหญ่ (ซาห่อ) 30 75 0 195 0 555 0
ข้าวท่อน 28 70 0 185 0 525 0
ปลายข้าว 0 0 0 0 0 475 0
ข้าวท่อน B 24 60 165 475
ข้าวกล้อง หมด 0 80 0 235 0 690 0
ข้าวเปลือก 22 55 100 0 0 0 0
รำละเอียด 24 60 120 0 275 0 420
กระสอบ
รำหยาบ 110
แกลบ 65
ขี้เถ้า 65
ดอกหญ้า 150