25-12-17
ผลิตภัณฑ์ ขนาดน้ำหนัก
2 5 10 15 29 49 50
ข้าวหอมตราฟักทอง 0 120 0 335 0 1040 0
ข้าวเหลืองอ่อนตราฟักทอง 0 105 0 295 0 880 0
ข้าวขาวตราฟักทอง 0 85 0 235 0 680 0
ข้าวขาวขัดน้อย 0 75 0 190 0 525 0
ข้าวเลี้ยงไก่ 0 70 0 180 0 490 0
ข้าวท่อนใหญ่ (ซาห่อ) 30 75 0 190 0 525 0
ข้าวท่อน 28 70 0 180 0 490 0
ปลายข้าว 0 0 0 0 0 410 0
ข้าวท่อน B 24 60 170 450
ข้าวกล้อง หมด 0 80 0 215 0 610 0
ข้าวเปลือก 22 55 100 0 0 0 0
รำละเอียด 22 55 110 0 260 0 435
กระสอบ
รำหยาบ 110
แกลบ 65
ขี้เถ้า 65
ดอกหญ้า 170