กระบวนการสีข้าวของโรงสีจิ้งเฮงล้ง ถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักๆ ดังนี้

1.กระบวนการอบข้าว และเก็บข้าวเปลือก

ความชื้นข้าวเปลือกที่เหมาะสมในการสีข้าวเปลือกหรือเก็บข้าวเปลือกควรที่จะไม่เกิน 15% อย่างไรก็ดีช่วงความชื้นที่เหมาะสมและเป็นที่นิยมในการเก็บเกี่ยวข้าวเปลือกจะอยู่ที่ 20%-30% ดังนั้นโรงสีจึงต้องทำการลดความชื้นข้าวเปลือกหลังจากรับซื้อข้าวเปลือกให้อยู่ในช่วงความชื้นที่เหมาะสมภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

 

2. กระบวนการสีข้าว

การสีข้าวให้ได้ดีนั้นต้องอาศัยปัจจัยหลายๆ อย่างร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็น กรรมวิธีที่ถูกต้อง เครื่องจักรที่ได้มาตรฐาน และบุคคลากรที่มีทักษะ โรงสีจิ้งเฮงล้งได้มีการพัฒนาปัจจัยทั้ง 3 นี้ จนผ่านมาตรฐานการผลิต GMP, HACCP, และ HALAL